ZUŠ Václava Kálika v Opavě

Vážení rodiče, žáci a přátelé školy!

Dnem 1. 1. 2018 došlo ke sloučení ZUŠ, Opava, Solná 8, p. o. a ZUŠ Václava Kálika, Opava, p. o., jak jste byli již informováni.

Do doby, než dojde k sjednocení a vytvoření nových kontaktů můžete používat mailové adresy, telefonní čísla a další informační kanály v původní podobě.

Škola nyní nese název Základní umělecká škola, Opava, příspěvková organizace.

Místa poskytování vzdělání se nachází na třech místech — budovách:

Nádražní okruh 11, Opava — ředitelství školy, hudební obor

Solná 8, Opava — výtvarný obor

Dvořákovy sady 4, Opava — hudební obor, taneční obor, literárně dramatický obor.

ředitelka školy: Mgr. Ivana Sýkorová

zástupce statutárního orgánu: Mgr. Pavel Glogar

Všem učitelům, zaměstnancům školy, rodičům, žákům i příznivcům školy přeji šťastné vykročení do nového roku a pevné zdraví!

Mgr. Ivana Sýkorová, ředitelka ZUŠ