ZUŠ Václava Kálika v Opavě

Předběžná přihláška

Na základě této předběžné přihlášky budete pozváni k talentovým přijímacím zkouškám a v případě přijetí podepíšete přihlášku osobně.

Podmínky a požadavky na přijímání žáků ke studiu

Odhláška žáka ze studia v ZUŠ Opava

Vyplněním předběžné přihlášky dáváte najevo, že v případě přijetí žáka souhlasíte v souladu s zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, s pořizováním a použitím písemností osobní povahy, podobizen, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících se uvedeného žáka nebo jeho projevů osobní povahy pro potřeby ZUŠ, zejména pro propagaci a prezentaci školy. Tento souhlas se poskytuje na dobu časově neomezenou.

Podpisem papírové přihlášky dále potvrzujete, že jsem se seznámil(a) se Školním řádem ZUŠ Václava Kálika.