ZUŠ Václava Kálika v Opavě

Úplata za vzdělávání 2017/2018

  • Rodičům (zákonným zástupcům) žáků ZUŠ Václava Kálika v Opavě oznamujeme výši úplaty za vzdělávání pro jednotlivé obory studia, které nabývá platnosti k 1. září 2017 a platí na jeden školní rok.
  • Výše úplaty se řídí Zákonem č.561/2004 Sb. (Školský zákon) a Vyhláškou č.71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání.
  • Úplata v žádném případě není školným, ale ročním příspěvkem na provozní náklady školy.
  • Škola může vrátit poměrnou část úplaty za vzdělávání, a to pouze v případech, kdy žákova nepřítomnost přesáhne dobu dvou měsíců. Tato žádost musí být doložena příslušným potvrzením a následně posouzena ředitelem školy, který vydá rozhodnutí.
  • Termín splatnosti: úplata za vzdělávání je splatná ve dvou pololetních splátkách v těchto termínech — na 1. pololetí do 15. září 2017, na 2. pololetí do 15. února 2018. Rozhodným termínem je datum podání platebního příkazu. Žákovi, který nebude mít v uvedené termíny zaplacenu úplatu za vzdělávání, může být v souladu s vyhláškou MŠMT o ZUŠ ukončeno studium.
Hudební obor pololetně ročně
přípravné studium 750,– 1500,–
základní studium 1500,– 3000,–
skupinová výuka 750,– 1500,–
sbor 600,– 1200,–
Taneční obor pololetně ročně
základní studium 950,– 1900,–
Literárně-dramatický obor pololetně ročně
základní studium 1050,– 2100,–

Zapůjčení hudebního nástroje: pololetně 500,– Kč.