ZUŠ Václava Kálika v Opavě

Dívčí pěvecký sbor Jeřabinka

jerabinkaPrvní zmínka o dětském sborovém zpěvu je z roku 1932—1933 a dirigentem byl první ředitel Hudební a pěvecké školy Matice opavské František Chutný. 27.6.1933 měl sbor dokonce samostatný koncert v rozhlasové stanici Moravská Ostrava.

V 70. letech je pěvecké oddělení nejslabší co do počtu žáků a sborový zpěv je doplňován žáky klavíru. V této nelehké situaci řídila sbor Milada Pavlíková.

Ve školním roce 1975—1976 zakládá Petr Škarohlíd dětský pěvecký sbor Červený květ a již při první soutěži v Zábřehu získává 3. místo.

Rok 1982—1983 je významný založením dětského pěveckého sboru Jeřabinka, který má plnit funkci přípravného sboru pro Červený květ a vedení se ujímá Vladimír Rolčík.

1.9.1987 se stává zcela zásadním, jelikož do Lidové školy umění v Opavě přichází Jaromír Lokaj, stává se uměleckým vedoucím a sbormistrem Jeřabinky a zahajuje velice úspěšnou éru sborového zpěvu, která trvá dodnes.

V roce 1990 vzniká další dětský pěvecký sbor Sluníčko a je mu přisouzena role přípravného sboru pro Jeřabinku.

Do školní historie se zapsal rok 1996—1997, kdy vzniká Dětské sborové studio Jeřabinka, které už má přípravné sbory dva — Ostružinku a Malinku — nástupce Sluníčka. To vše pod vedením Jaromíra Lokaje a klavíristky Jany Lokajové, která je mu nenahraditelnou oporou nejen v osobním životě, ale i jako korepetitorka všech tří sborů, které spolu čítají více jak 120 dětí.

Sbory pořádají každým rokem mnoho samostatných koncertů a s úspěchem se zúčastňují soutěží a festivalů doma i v zahraničí. Kromě mnoha států Evropy stojí za zmínku účinkování Jeřabinky v USA a Japonsku. Sbor je také častým hostem Českého rozhlasu v Ostravě, kde již natočil 7 CD. Během cesty do Velké Británie v roce 2000 vystoupila Jeřabinka v komponovaném hudebním programu pro britský TV kanál BBC. Repertoár sborů sahá od renesanční polyfonie, přes úpravy lidových písní, spirituály, duchovní hudbu až po skladby současných autorů.

malinkaostruzinka

Nahrávky