ZUŠ Václava Kálika v Opavě

Kytarový orchestr

kytarovy orchestrHistorie kytary jako vyučovacího předmětu se na tehdejší Lidové škole umění v Opavě začíná psát až od roku 1965, kdy tento nástroj začíná externě vyučovat Jaromír Škuta. Z této doby pochází i první zmínka o kytarovém souboru, ale vzhledem k tomu, že se na kytaru vyučovali jen 3 žáci, jednalo se spíše o malý komorní soubor. Nutno říci, že vybavení školy kytarami bylo v žalostném stavu, žáci si nosili své vlastní nástroje, které většinou nevyhovovaly klasické hře na kytaru, a proto byly vyučovací podmínky velice obtížné.

Až v roce 1969 přichází Jarmila Bystroňová, počet zájemců o hru na kytaru se zvyšuje na 20 a tak v roce 1973 vzniká první soubor, který v období 5 let své existence získává v krajském kole soutěží ve Fulneku a poté v Bohumíně 2. místo. Po roce 1978 se škola soustředí hlavně na komorní hru, která je od roku 1981 povinná. Za zmínku stojí určitě tradice, kterou v roce 1987 okresní a později i krajská metodička Jarmila Bystroňová založila — pořádání okresních kytarových přehlídek. Setkaly se s velkou oblibou u pedagogů i žáků celého okresu a pořádají se dodnes. Od roku 2009 funkci okresní metodičky přebírá Lenka Lebedová a dává přehlídkám i název „Kytara je malý orchestr“.

Kytarový orchestr, který založila a vede Lenka Lebedová, vznikl v září 2009 a z původního počtu 10 se postupně rozrostl na 28 hráčů ve věku od 11 do 18 let. Na poměrně krátkou dobu existence je soubor velmi aktivní a účastnil se již celé řady akcí a to nejen v rámci okresu Opava. Z těch významnějších jmenujme národní přehlídku „Máme rádi baroko“, krajskou přehlídku „Kytara 2012“ a byl také vybrán na koncert nejlepších žáků ZUŠ Moravskoslezského kraje „Kytarové talenty 2012“. Orchestr v čele s Lenkou Lebedovou se zabývá i hledáním svých hudebních partnerů a daří se mu to. S Kytarovým orchestrem Jeseník už absolvovali úspěšně společný koncert v Priessnitzových Lázních. Projekt Lenky Lebedové uspořádat v Opavě Přehlídku kytarových orchestrů byl korunován obdržením grantového příspěvku od Magistrátu města Opavy. V květnu 2014 se v koncertním sále Knihovny Petra Bezruče akce uskuteční. Jedná se o projekt celovečerního koncertu opavského Kytarového orchestru společně s dalšími pozvanými orchestry ZUŠ z Jeseníku, Rýmařova a Havířova. Koncert vyvrcholí skladbou, kterou všichni účinkující zahrají dohromady. Po vystoupení ještě proběhne neformální setkání, na kterém půjde o výměnu zkušeností a navázání kontaktů všech členů a vedoucích orchestrů.

Kytarová smršť 2015 — YouTube

Nahrávky


Novější články Starší články