ZUŠ Václava Kálika v Opavě

Pěvecký sbor Grygeriánek

grygerianekPěvecký sbor Grygeriánek vznikl ve školním roce 2011/2012. Primárně byl vytvořen jako kolektivní výuka pro děti klavírního oddělení, které do té doby neměly možnost takto spolu vzájemně spolupracovat. První myšlenka sboru byla, aby se děti při zpěvu bavily a naučily se návyky kolektivní souhry a zodpovědnosti za kolektiv. Již od začátku fungování sboru ale bylo jasné, že když se spojí několik talentovaných dětí půjde o víc, než o „sranda sbor“. Grygeriánek začal aktivně vystupovat na různých charitativních akcích, např. pro domovy důchodců. Každoročně se účastní společného koncertu ve Slezském divadle. Zúčastnil se i přehlídky sborů v Orlové, odkud si odvezl krásné třetí místo. Hlavním mottem sboru je, aby žáky zpívání bavilo, proto také výběr repertoáru je spíše moderní. Velkou výhodou také je, že se děti mohou doprovázet samy. Vedoucím a zakladatelem sboru Grygeriánek je paní učitelka Barbora Grygerová.

Vánoční koncert 11.12.2016 — video na YouTube

Vide na YouTube 2016

Videa na YouTube 2015