ZUŠ Václava Kálika v Opavě

Smyčcové orchestry

smyčcový orchestrPrvní zmínka o orchestru je z roku 1926—1927, kdy Hudební a pěvecká škola Matice opavské založila svůj vlastní symfonický orchestr s cílem vytvořit v Opavě filharmonické sdružení. Nutno však dodat, že tento orchestr ještě nebyl žákovský.

Až začátkem 60. let se ve škole začíná rozvíjet komorní hra, smyčcové oddělení čítá přes 180 žáků, což dává impuls k založení houslových souborů, které podle výše ročníků vedou Štěpán Wolek, Věra Šindelková, Jindřich Czerný, Marcela Kuvíková a Drahomíra Volná. Smyčcové oddělení je na Lidové škole umění v Opavě druhou početně nejsilnější složkou, ale práce učitelů je velmi ztížena tím, že zatímco nejmuzikálnější žáci dávají přednost klavíru, ti méně muzikální jsou zařazeni na housle.

Ve školním roce 1967—1968 zakládá Jaroslav Foltýn Orchestrální sdružení slezských učitelů a o rok později pořádá tento smyčcový orchestr společně s vyspělými žáky vyšších ročníků smyčcového oddělení první koncert.

V roce 1973 vede Jaroslav Foltýn už 3 houslové soubory a výhodou pro Lidovou školu umění v Opavě je skutečnost, že v Jaroslavu Foltýnovi nemá jen výborného učitele, ale také skvělého aranžéra a skladatele, který nejen pro své soubory píše skladby přímo na tělo a za tuto činnost obdrží několik čestných uznání za kompozici. Také pobočka v Háji ve Slezsku má houslový soubor, jehož vedoucím je Alois Tomeček a od roku 1973 ho střídá Eva Prauseová.

Je nutné zmínit, že v souvislosti se smyčcovým oddělením se rok 1973 zapsal do historie založením chlapecké cimbálové muziky a to zásluhou houslisty a cimbálisty Štěpána Kotka. „Cimbálovka“, jak se jí dodnes říká, se stala velice populární a reprezentovala školu celou řadou vystoupení doma i v zahraničí. 1997 — tento rok nastupuje do ZUŠ učitel hry na cimbál Petr Lebeda a zanedlouho na to zakládá dívčí cimbálovou muziku, která funguje až do roku 2012, kdy Petr Lebeda ukončuje činnost pro malý zájem o hru na cimbál. Školní rok 2000/2001 přináší změnu v podobě odchodu Štěpána Kotka a vedení cimbálové muziky přejímá Roman Kubala, který tento post zastává dosud.

V roce 1987 odchází Jaroslav Foltýn do penze a orchestry předává Marcele Kuvíkové. Repertoár tvořily převážně Foltýnovy autorské skladby a ke spolupráci je zván i sbor Červený květ.

V září 1992 přebírá vedení přípravného houslového souboru a smyčcového orchestru Naďa Hanousková. Hned v následujícím roce orchestr slaví úspěchy v několika soutěžích a přejmenovává se na Dětský komorní orchestr.

Rok 1998 je ve znamení vzniku Opavského studentského orchestru, který sdružuje absolventy ZUŠ a věnuje se náročnějšímu repertoáru od baroka až po hudbu 20. století.

Jedno z nejvyšších ocenění získal orchestr v rozhlasové soutěži Concerto Bohemia v roce 1994, kdy odměnou pro absolutního vítěze byl přímý přenos koncertu ze studia 1 Českého rozhlasu v Praze. Úspěšně také absolvoval celou řadu soutěží a festivalů na domácí i zahraniční úrovni.

Od září 2014 vede smyčcový orchestr zástupce ředitele Lubomír Konečný.

Vánoční koncert 11.12.2016 — video na YouTube

Vide na YouTube 2016

Videa na YouTube 2015

Přejít na informace pro členy (chráněno heslem)


Starší články